Despre noi

În conformitate cu noua politica europeana în domeniul energiei ale cărei obiective sunt: reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 20% pana în anul 2020, creșterea ponderii surselor regenerabile de energie, reducerea consumului global de energie, Romania a adoptat Strategia Energetica pentru perioada 2007-2020.

Aceasta strategie la nivel național are în vedere creșterea securității energetice, diversificarea surselor de energie, îmbunătățirea eficientei energetice, dezvoltarea piețelor concurențiale de energie electrica (Legea 121/01.08.2014 privind eficienta energetica) .

Având în vedere aceasta tendința de reducere a consumurilor energetice precum și reglementările în domeniu adoptate de Uniunea Europeană, apare necesitatea implementării unui sistem de eficientizare a consumurilor energetice care sa cuprindă obiectivele descrise.

Principalul consumator de energie pentru care primăriile plătesc factura de energie electrica este reprezentat de sistemul de iluminat public.
Din punct de vedere electric, majoritatea acestor sisteme aflate în administrarea primăriilor sunt vechi, rețelele sunt subdimensionate și nu mai suporta conectarea de noi consumatori iar consumatorii de energie electrica sunt de generatie veche (avand un randament energetic scazut) contrar noilor directive si tehnologii care propun sursele economice care pot reduce semnificativ consumul de energie electrica pe zona de iluminat.

În Europa, sectorul energetic si masurile de eficientizare energetica au cunoscut în ultimii ani o evoluție deosebit de dinamică având ca principale caracteristici ritmul constant de creștere a investițiilor pe fundalul evoluției tehnologice.

Oferta de produse și servicii a in2energy conduce la rezolvarea acestor probleme cu privire la sectorul energetic si se încadrează în programele și politicile de dezvoltare atât la nivel național cat și la nivel local.

Proiectul de eficientizare energetica prin modernizarea consumatorilor exteriori consta în:
  • auditarea consumatorilor pentru culegerea datelor inițiale
  • stabilirea masurilor precise care trebuie intreprinse pentru eficientizarea consumurilor de energie
  • modernizarea consumatorilor prin introducerea de echipamente eficiente energetic de ultima generatie

Principalii beneficiari ai proiectului de eficientizare energetica vor fi autoritățile publice locale care prin implementarea acestuia vor obține o infrastructura moderna, usor de intretinut, cu o gestionare cat mai eficienta a banului public.

Beneficiarii indirecți ai proiectului vor fi instituțiile publice și locuitorii care vor folosi serviciile oferite de viitoarea infrastructura.

Avantajele implementarii proiectului

  • gestionarea cat mai eficienta a banului public

  • satisfacția cetateanului

  • siguranță în functionare

  • modernizarea localitatii